Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kumkuma

14 Haziran 2021

     Küçük testi, çömlek. Mecazen, olumsuz bir özelliğe sahip olan kimse. Arapça ḳumḳume (=içine zemzem veya mürekkep konulan küçük çömlek) kelimesinden alınmıştır. Arapçada ḳumḳum şekli de telaffuz ediliyor. Kürtçede ḳumḳume şekli kullanılıyor. Kerkük dolaylarında ‘bakır testi’ veya ‘bakır damlalık’; Malatya yöresinde ‘yayık’ karşılığında gümgüm sözü dile getirilmektedir. Gümgüm sözünün Arapça ḳumḳum kelimesinden dönüştüğü anlaşılmaktadır. Gümgüm denilen Malatya yöresi yayıkları topraktan yapılmadır.