Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kumral

16 Ocak 2022

     Açık kestane rengi. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki konğur (=kestane rengi) sözcüğüyle bağlantılıdır. Yeni Türkçede yaygın olan ve  isimden sıfat yapan -al son ekiyle oluşturulan konğural (=kestane rengine olan) sözünden kumral şekline dönüşmüştür. Azerice gumral, Türkmence açık-gonğur, Tatarca açık konğırt, Başkırtça asık kunğır