Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundura

28 Ağustos 2020

     Kaba işlenmiş bağsız ve konçsuz bir çeşit ayakkabı. İtalyanca condurre (=sürmek, götürmek, ulaştırmak) sözüyle ilişkilidir. Fransızca conduire (=götürmek, ulaştırmak) sözü de aynı köktendir. Bu sözler Latince continuo (=sürmek, sürdürmek, devam etmek) kelimesine dayanmaktadır. Buradan da Fransızca continuer (=devam etmek, sürmek), Portekizce continuar (=devam ettirmek, sürmek) ve İspanyolca continuar (=ilerlemek, gitmek, sürdürmek) sözlerine varılmıştır. Ahmet Vefik Paşa, “kunduraya Yunanide koturna, Arabide kırtıbiye ve alafranga yemeni” denildiğini aktarmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, İtalyanca condurre kelimesine istinaden aynı dilde condura sözü kullanılmış olabilir. Öyleyse, Türkçedeki kundura, İtalyanca condura (kondura)’dan kaynaklanmıştır.