Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunt

29 Ocak 2021

     Cesur, yiğit, dirençli, dayanıklı. Farsça kund (=künt, küt; cesur) sözcüğünden alınmıştır. Kürtçe kund kelimesi haşmetli bakışından dolayı ‘baykuş’u ifade etmiştir. Sanskritçe kuṇṭha (=küt, künt) ve Yeni Farsça kundäver (=gururlu, kibirli) sözleri de aynı kökene dayanmış olmalıdır. Türkçeye yakın dillerde kunt sözü kullanılmıyor. Anadolu’ya gelen Oğuz boyları Farsçadan kund sözünü alarak Türkçede yer eden –ay, –el, –er gibi son ekleri ilave ederek şahıs adı türetmeyi yeğlemişler. Bu cümleden olarak, Kuntay, Kuntel, Kunter, Kuntsav, Kuntman, Kuntol, Kuntürk ve Kuntyiğit gibi şahıs adları bulunuyor.