Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Künt

28 Ocak 2023

     Sağlam, dayanıklı, güçlü; açık veya keskin olmayan, yayvan. Farsça kund (=cesur, yürekli) sözcüğünden Türkçeye intikal ederek künt şeklini almıştır. Künt sözcüğü aynı zamanda ‘küt, açılmamış’ karşılığındadır. Erkek şahıs adlarından Küntay veya Kuntay adları da belirtilen sözcükle bağlantılıdır. Sanskritçe kuntha (=küt, açılmamış) sözünden kaynaklanmıştır.