Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Küpe

10 Nisan 2022

     Kulak memelerine takılan süs takısı. Kaşgarlı’nın sözlüğünde küpe sözü yer etmiştir. Küpe kelimesi eski küpelerin biçimsel benzerliğinden dolayı küp sözcüğüyle ilişkisi olabilir. Aynı sözlükte küp sözcüğü de bulunuyor. Farsça kūb/kūp ve Kürtçe kūp sözcüklerinden Türkçeye intikal etmiş olması olasıdır. Arapça kūb şekliyle bilinen bu sözcüğün Akadca gubbu (=su havzası) sözüyle ilişkisi belirsizdir. Küpe kelimesi de Farsça veya Kürtçe kupe (=küp şeklinde olan) sözünden Türkçeye aktarılmış olabilir. Küpe sözcüğünün ‘kıyı, kenar, ağız, sahil, sınır’ karşılığındaki Moğolca köbüge(n) kelimesiyle bir bağlantısı olamaz. Türkçeye yakın dillerde küpe sözü kullanılmamaktadır. ‘Metal külçe; kutu, kap’ karşılığındaki Sumerce gu-bar ve Akadca gubārum sözleriyle bağlantılı olması mümkündür.