Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Küpeşte

23 Mayıs 2020

     Gemilerde güvertelerin ön ve arka korkulukları. Villalarda merdiven korkuluklarındaki üst kısım veya tutamaklar, tırabzanların üzerindeki dayanaklar. Eski Yunanca kópes (=kürek sapı, küreğin tutulacak yeri), Latince cūpa (=zeytin ezme makinesinin kolu) ile aynı kökten kaynaklanmıştır. Yeni Yunancada parapéto sözünün yanı sıra kupesti (=küpeşte) denilmektedir. Rumca kupasti (=gemilerde ön ve arka güvertenin korkulukları) sözü Türkçede de kullanılmıştır. Bu söz zamanla küpeşte biçimiyle ifade edilmiştir. Bulgarca kyupéşte (=geminin yan tarafı) sözü Türkçe üzerinden intikal etmiştir.