Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurbağa

6 Eylül 2021

     Yaygın olarak durgun sularda yaşayan ve iyi yüzen küçük canlı. Kurbağa sözündeki bağa son eki Sanskritçe beka (=kurbağa) sözüne dayanmaktadır. Kürtçe beḳ, Farsça vaḳ veya beḳ sözleri ‘kurbağa’ karşılığındadır. Afrika’nın Landoro dilinde gbegbe, Kosta Rika’nın Kabekar dilinde bakwi kelimeleri ‘kurbağa’ demektir. Clauson baka’ya eklenen kur sözünün ‘kuşak’ demek olduğunu öne sürmüştür. Kur kelimesinin söz konusu canlının çıkardığı sesi belirttiği de sanılır. Bu bağlamda Kürtçe ḳur sözü Türkçede ‘guruldamak‘ olarak algılanmıştır. Baka zamanla bağa sözüne dönüşmüştür. Kaplu-baka (>kaplumbağa), kor-baka (>kurbağa) ve tos-baka (>tosbağa) gibi. Gürcüce baḳ’aḳ’i, Macarca béka, Tacikçe ḳurboḳḳa, Ermenice gort, Kıpçakça kurbağa, Uygurca paka, Tatarca baḳa, Türkmence ve Azerice gurbağa, Kazakça, Kırgızca ve Özbekçe ḳurbaḳa.