Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kürşat

5 Ocak 2022

     Yiğit ve egemen kabadayı. Erkek şahıs adlarındandır. Kürşat adındaki kür ön eki Kaşgarlı’nın sözlüğünde kür (=yiğit, sarsılmaz; pek yürekli, kabadayı) sözüdür. Şat ise Orta Çağda Türkçede ‘cürret, cesaret’  karşılığında ifade edilmiştir. Kazak ve Kırgızlarda şat ‘şen, neşeli’ demekti. Bir kısım dil bilimciler Türkçe şat ve Farsça şah kelimeleri arasında bir bağlantı olduğu kanısındadırlar. Yaygın kanıya göre şat sözcüğü Eski İran Dillerinden Avestacadaki ḥşaeta (=hükümdarlar hükümdarı, şahinşah)  sözüne dayanmaktadır. Tarihte İḥşid’lerin adı da aynı köktendir. Arap kaynaklarında Iḥşid, İranlılarca Ḥşyd şeklindeydi. A. Bombaci’ye göre Göktürklerdeki şadapıt unvanı eski Pers vesikalarında belirtilen “sa-ad-da-bat-ti” (sata pati=100’lü) kelimesiyle bağlantılıdır. Bkz. Kuro.