Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kurşun

29 Mart 2022

     Yumuşak ve bükülgen bir element; tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi. Kıpçakça ķurşun şekli kullanılmıştır. Kimi kaynaklar Orta Çağ Türkçesinde ķorğaşın şeklinden söz edilmektedir. Bu söz ‘mermi’ karşılığında Türkçeye yakın dillerde kullanılmamaktadır. Ancak metal olarak Azerice gurğuşun, Kazakça korğasın, Kırgızca korğoşun, Özbekçe korğàşin, Türkmence gurşun, Uygurca koğuşun, Tatarca kurğaşın ve Başkırtça kurğaş denilmiştir. Räsänen kurşun ve koruğjın biçimlerini birbirinden ayırt ederek koruğjın şeklinin Moğolcadan alıntı olduğu kanısına varmıştır. Bu sözün yabancı bir dilden Türkçeye geçmiş olması olasıdır.