Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt

23 Ağustos 2020

     Köpekgillerden etçil, yırtıcı, bölücü ve parçalayıcı memeli bir yabani hayvan. Sumerce ur, ur-bara-ra, mu-bar-ra, Kürtçe gur, Farsça ve Tacikçe gurg sözleri ‘kurt’ demektir. Akadlılar ‘kurt’ karşılığında barbarum kelimesini kullanıyorlardı. Türkler önceleri kurt yerine börü diyorlardı. Sonraları Göktürkler tarafından İran coğrafyasına püskürtülen Oğuz boyları, Kürtler ve Farslarla münasebetler neticesinde kurt sözünü kullanmaya başladılar. Bugün de Özbekçe ve Türkmence börü, Başkırtça ve Tatarca büri, Kazakça böri ve Uygurca böre sözleri telaffuz ediliyor. Türkmenler zamanla gurt şeklini dile getirdiler. Kazaklar ve Karakalpaklar kimi zaman börü yerine kaskır, Çuvaşlar ise kaşgar diyorlar. Türkçede ‘solucan, tenya, tırtıl’ gibi canlılara da kurt deniliyor. Oysa, Sumerlilerden bu yana bu tür canlılar farklı kelimelerle belirtilmiştir.