Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kürtaj

3 Mart 2023

     Hasta organları veya cenini vücuttan bıçakla kazımak yoluyla alma işlemi. Aynı karşılıktaki Fransızca curetage (kürtaj) sözünden. Fransızca curette (=kürtaj bıçağı) sözcüğü ve fiilden eylem adı türeten -age son ekiyle türetilmiştir. Bu söz Fransızca curer (=temizlemek, ayıklamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı dildeki cure (kür: ‘tedavi, rejim) sözcüğüyle aynı köktendir. Fransızca cure Latince cūra (=itina, ihtimam) sözcüğüne dayanmaktadır. İngilizce curettage, Almanca Kürettage,  İspanyolca curetaje, Romence chiuretaj.