Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kurul

9 Nisan 2024

    Yönetim veya temsil heyeti, konsey, asamble: Bakanlar Kurulu gibi. Kurul sözcüğü kurultay sözcüğünden kalmadır. Moğolca khroo (=kurul) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Çince huiyi (=toplantı) sözcüğüyle aynı köktendir. Kurul sözcüğünün kökeni için bkz. Kurultay.