Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kurum

21 Haziran 2021

     Ocak bacalarında biriken veya çevreye savrulan kalın is. Kaşgarlı’nın sözlüğünde kurun şekliyle yer alıyor. Uygurca ve Özbekçe kurum, Türkmence ve Azerice gurum, Tatarca korım, Başkırtça korım, Kazakça kurım şeklindedir. Macarcadaki korom sözünün Türkçeye yakın dillerden intikal etmesi mümkündür.