Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kus

29 Kasım 2022

     Savaşlarda ya da alaylarda at, deve veya araba üzerinde çalınan büyük davul. Aynı karşılıktaki Farsça kūs sözcüğünden aktarılmıştır. Sumerce kuš (=deri, cilt) sözcüğüne dayanmaktadır.