Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kuşhane

13 Şubat 2024

    KUŞHANE (I) İçinde kuş beslenen ve üretilen yer. Türkçe kuş ve Farsça ḫāne (=ev, mesken, barınma yeri) sözcüklerinden türetilmiştir.

  KUŞHANE (II) İçinde kuş pişirilen yayvan küçük tencere; Osmanlı sarayında padişaha yemek hazırlayan Enderun mutfağı. Türkçe kuş ve Farsça ḫāne (=ev, mesken, yer/yeri) sözcüklerine dayanmaktadır. Ayrıca Kürtçede kuşḥane şekliyle ifade ediliyor. Arnavutça kushane (=küçük tencere, sahan) sözcüğü biliniyor. Anadolu yerel ağızlarında kuşkana, kuşgana ve guşgana gibi şekillerde kullanılmaktadır.