Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Küstah

1 Mart 2020

     Haddini bilmez, arsız, pervasız, saygısız, terbiyesiz, hayâsız ve utanmaz. Farsça gustaḥ sözünden alınmadır. Osmanlıcada güstah ve Türkçede küstah şekliyle dile getirildi. Yaklaşık aynı karşılıktaki Avestaca vistāka sözünden kaynaklanmaktadır. Aynı söz, Pehlevice vistaḥ biçimiyle kullanılıyordu. Zend-Avesta uzmanı Darmesteter, Pehlevice staḥmak sözüyle de ilişkilendiriyor. Buna karşılık, Ermenice vstaḥ (=yılmaz, cesur) kelimesinin ise Avesta Dilindeki vistāka kelimesinden dönüştüğü anlaşılmaktadır. Osmanlıca küstâhâne, ‘küstahlık yapana özgü’ demekti. Başka dillere de geçerek Özbekçede güstaḥ, Azericede küstah şekliyle dile getiriliyor. Yerel ağızlarda küstah, kustah, kostah, kostak biçimleri görülüyor. Bkz. Kostak.