Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kütük

24 Nisan 2023

     Kalın ağaç gövdesi. Latince caudex/codex (=ağaç blok), Orta Yunanca kōdikos (=kütük, tomruk) ve Kürtçe kutek (=direk, payanda; sopa, dayak, tokmak)  sözcükleriyle eş kökenlidir. Türkçedeki kötek (=dayak) sözcüğü de aynı köktendir. Farsça kōtang (=tokmak, sopa) sözcüğüyle de etimolojik münasebet olduğu anlaşılıyor.