Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kuvöz

22 Aralık 2021

     Erken veya zayıf doğan bebeklerin gelişimlerini tamamlamak ve korunmak için içine konuldukları yapay ortamlı aygıt. Fransızca couveuse (kuvöz: ‘kuluçka tavuk, kuluçka makinesi, erken doğan çocukların konulduğu yapay aygıt) sözünden aktarmadır. Fransızca couver (=kuluçkaya yatmak, çok bakım göstermek) yüklemiyle ad ve yüklemlerden sıfat türeten -os son ekiyle türetilmiştir. Latince cubāre (=yatakta yatmak, uzanmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Kuvöz sözcüğü halk arasında yaygın olarak küvöz biçimiyle ifade edilmektedir.