Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kuyumcu

15 Nisan 2022

     Değerli maden ve taşlardan süs eşyası imal eden ve satan kimse. Türkçeye yakın bir kısım dillerde ‘dökmek’ karşılığında kullanılan kuymak yükleminden kaynaklanmaktadır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde kuyma (=herhangi bir madenden eritilerek dökme) sözü yer almıştır. Bu bağlamda kuyum sözü ‘maden dökme veya eritme’ karşılığındadır. Uygurca kuymak, Özbekçe ķuymàk, Kazakça kuyuv, Kırgızca kuyū, Başkırtça koyov sözleri ‘dökmek’ karşılığındadır. Bununla birlikte Türkçeye yakın dillerde ‘kuyumcu’ karşılığında Farsçadan naklen yaygın olarak zerger sözü kullanılıyor.