Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Laçka

16 Haziran 2020

     Gemi halatını gevşetip boşa salmak. Gevşeme, iş yapamaz hale gelme, verimli olamama. Gemicilikte ileri mesafe alan Venedikliler lasca (=bırak) derken, geminin halatlarının salıverilmesi komutunu vermiş oluyorlardı. O halde, laçka, Venedik İtalyancasındaki lasca (=bırak) sözünden gelmektedir. İtalyanca lasco (=laçka) şekliyle ifade edilmektedir. İtalyanca lasco sözü, aynı dildeki lasciare (=bırakmak) sözünden türetilmiş olmalıdır. Bu açıdan, İtalyanca lasco, ‘kendini bırakmış’ diye anlaşılmaktadır. Ayrıca, İtalyanca diventar lasco, ‘laçkalaşmak’ karşılığındadır. İtalyancadaki bu kelimeler, Latince lasciviō (=başıboş kalmak) ile bağlantılıdır. Ayrıca Latince laxus (=gevşek), laxitās (=ferahlık, rahatlık) ve laxāment (=dinlenme, kendini rahatlatma; tatil) sözleri aynı dildeki laxāre (=gevşetmek) ile bağlantılıdır. Yunanca láska (=laçka) da altı çizilen sözlerle ilişkilidir.