Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Laçka

16 Haziran 2020

     Gemi halatını gevşetip boşa salmak. Gevşeme, iş yapamaz hale gelme, verimli olamama. Gemicilikte ileri mesafe alan Venedikliler lasca (=bırak) derken, geminin halatlarının salıverilmesi komutunu vermiş oluyorlardı. O halde laçka Venedik İtalyancasındaki lasca (=bırak) sözünden gelmektedir. İtalyanca lasco (=laçka) şekliyle ifade edilmektedir. İtalyanca lasco sözü aynı dildeki lasciare (=bırakmak) sözünden türetilmiş olmalıdır. Bu açıdan İtalyanca lasco ‘kendini bırakmış’ karşılığında anlaşılmaktadır. Ayrıca İtalyanca diventar lasco, ‘laçkalaşmak’ olarak biliniyor. İtalyancadaki bu kelimeler, Latince lasciviō (=başıboş kalmak) ile bağlantılıdır. Latince laxus (=gevşek), laxitās (=ferahlık, rahatlık) ve laxāment (=dinlenme, kendini rahatlatma; tatil) sözleri aynı dildeki laxāre (=gevşetmek) ile aynı köktendir. Yunanca láska (=laçka) da altı çizilen sözlerle ilişkilidir.