Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Lades

1 Kasım 2021

     Tavuğun lades kemiğiyle oynanan bir hatırlama oyunu. Buna göre, tavuğun göğüs kemiğinin üzerinde bulunan V şeklindeki kemiğin her bir ucundan iki kişi ayrı ayrı tutarak ‘hatırımda’ veya ‘aklımda’ demeden yenileceği şartına dayalı olarak anlaşır. Bu anlaşma ile her bir tarafından tutulan lades kemiği kırıarak oyuna başlanır. Sözü edilen V şeklindeki kemiğe lades kemiği denilmesi bu oyun nedeniyledir. Farsça yād (=hatır, hatırlama) ve dāşten (=tutmak, elde etmek) sözlerine istinaden yād-dāşt (=hatırda tutmak, hatırda tutulan şey) sözünden dönüştüğü kanısındayım. Farsça yād-dāşt sözünden zamanla ladaş ve lades şekline dönüşmüştür. Başkırtçada yätäs şekliyle ifade ediliyor.