Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lafıgüzaf

25 Haziran 2024

     Boş, yersiz veya gereksiz söz, boş lakırtı. Aynı karşılıktaki Farsça lāf u guẕāf sözünden. Bu söz Farsça lāf (=söz, lakırtı), u (=ve) ile guẕāf (=boş, manasız, gereksiz [söz]) sözcüklerinden türetilmiştir.