Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Lağım

25 Mart 2021

     Pis suların akıp gitmesi için yer altından açılmış olan yer altı yolu, geriz. ‘Yer altı mahzen’i karşılığındaki Arapça laġm ya da laġam sözlerinden aktarılmış. Eski Yunanca lákkos (=oyuk, çukur, delik, mahzen, göl) ve láḥanon (=pislik) sözleriyle ilişkilidir. Latince lacus şekliyle kullanılmış. Fransızca lacune (=boşluk) ve lacunaire (=içinde delikler ve boşluklar bulunan) sözleri biliniyor. İngilizce lacuna (=kemikte bulunan boşluk) sözü de aynı kökenden kaynaklanmıştır. Yunanca lagumi (=lağım) ve Kürtçede leğem (=lağım) diye telaffuz edilmektedir.