Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Laik

23 Kasım 2021

     Bir toplumun en ezilen kesimlerinin ve kadınların kamu yönetimine ağırlıklarını koymasıdır. Varlıklı sınıfın ve ruhban kesimin kamu yönetiminden uzak tutulmasını sağlayan bir yönetim biçimidir. Zamanla ruhban kesimin devlet idaresinden ayrı tutulması gerekliliğini savunan görüşün adı olmuş laiklik. Antik Yunan toplumunda toplumun en alt kesimini esirler, köleler ve kadınlar oluşturmuş. Bunlara laikos denilmiş. Antik Yunanda beş temel sınıftan en altta kalanı laikoslar idi. Eski Yunanca laikos kelimesi aynı dildeki laós (=halk) kelimesiyle bağlantılıdır. Eski Yunanca laıós (=sol, solda bulunan) kelimesi de aynı kökten türetilmiş olmalıdır. Latince laicus (=ruhban dışı) Fransızcada laïque ve laïc şekilleriyle yer etmiştir. Türkçeye Fransızca laïque veya laïc şekillerinden geçmiştir.