Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lake

22 Aralık 2021

     Lak ile cilalanmış olan. Fransızca laqué (lake: ‘laka ile cilalanmış’) sözcüğünden gelmektedir. Fransızca laque, e  (lak: ‘laka cilası’) sözcüğü de biliniyor. 1550’lerde Fransızca lacce (=kırmızı reçineli madde), XV. yüzyılda Fransızca lacca şekli kullanılmıştır. Farsça lak, Hintçe lākh ve Sanskritçe lākshā (=kırmızı boya) sözleriyle bağlantılıdır. Klein’e göre lake sözünün temelinde ‘yüz bin’ karşılığı vardır. Oysa Sanskritçe rakh (=renk) sözcüğünden kaynaklanmış olabileceği de sanılıyor. Bununla birlikte Sanskritçe laccā (=kızarma, kırmızı olma) sözcüğüyle bağlantısı göz ardı edilemez. Farsça lak ve Arapça lakk ‘reçineli madde’dir. Portekizce laca veya laquê, İspanyolca ve Katalanca laca, Hintçe lākh, lāka veya lākha. Bkz. Gomalak