Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lakonik

5 Aralık 2023

     Veciz, kısa ve özlü, az sözle çok şey anlatan. Aynı karşılıktaki Fransızca laconique (lakonik) sözcüğünden. Bu sözcük Fransızca laconisme (=kısa ve özlülük) sözcüğü ile bağlantılıdır. Latince lacōnis (=Spartalı; Sparta köpeği) sözcüğü de aynı köktendir. Latince laconicus (=Laconia’lı) sözcüğü eş kökenlidir. Laconia, Antik Çağda Yunanistan’ın güneyindeki Sparta ve çevresini ifade etmiştir. Spartalılar az sözle çok şey ifade etme becerisine sahiptiler. O nedenle Eski Yunanca lakōnikós (=Sparta’lı, Sparta’ya dair) sözcüğüne dayanmaktadır. İngilizce ve Romence laconic, Almanca lakonisch, İtalyanca laconico, İspanyolca lacónico, Portekizce lacônico,  Hollandaca laconiek, İsveççe lakonisk. Rusça lakoničnyj.