Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lakrimal

26 Aralık 2023

     Gözyaşı kemiği bezesi; gözyaşına ilişkin. Fransızca lacrymal (lakrimal: ‘gözyaşına ilişkin’) sözcüğünden. Aynı karşılıktaki Latince lacrimālis sözcüğünden Fransızcaya intikal etmiştir. Bu sözcük Latince lacrima (=gözyaşı) sözcüğüne isimden izafe sıfatı belirten -al son ekinden türetilmiştir. Latincede lacrimula sözcüğü de ‘gözyaşı’ karşılığındadır. Bu sözcükler aynı dildeki lacrimāre (=ağlamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Eski Yunanca dákrima (=gözyaşı) sözcüğünden dönüşmüştür. Bu sözcük Eski Yunanca dakriō (=ağlamak) yüklemine dayanmaktadır. ‘Gözyaşı bezi kanalı ve kesesinin ameliyatı’na lakrimotomi deniliyor. İtalyanca lacrima, İspanyolca ve Portekizce lágrima, Romence lacrimă sözcükleri ‘gözyaşı’nı ifade etmektedir.