Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lalettayin

26 Aralık 2023

     Tayin edilmemek üzere, tayin ve tahsis etmeksizin, ayırt edilmeden, rastgele, gelişigüzel. Arapça lā-‘ale’t-ta‘yîn (=tayin edilmemek üzere) sözünden. Arapçada lâ- (=olumsuzluk belirten ön ek), ‘alā (=üzere, üzerine; göre, ile, olarak) denilen harf-i cerr ve ta’yîn (=ayırma, belli etme) sözcüklerinden türetilmiştir. Ayrıca ‘alā sözcüğü harf-i tarif olan el- ile birleştiğinde ale şeklini almaktadır. Bu Arapça sözdeki ale ile ta’yîn arasındaki t harfinin aslı el- harf-i tarifidir. Kendisinden sonra gelen harfe göre dönüştüğünden et- ta’yîn şekli -t- ta’yîn biçimiyle belirmiştir.