Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lamise

19 Aralık 2023

     Dokunma duyusu, duyarga. Aynı karşılıktaki Arapça lāmise sözcüğünden. Arapça lems (=el ile dokunup duyma, dokunma ile duyulan) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı kökten Arapça lemsî (=dokunma ile ilgili) ve lemsiyyet (=bir şeye elle dokunmaktan oluşan his) sözcükleri kullanılıyor. Arapça lāmis (=dokunan, elle tutan) ve lāmise (=dokunmakla beliren duyma duygusu, dokunum, dokunma) sözcükleri de bilinmektedir.