Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Larç

1 Ocak 2023

     Halk arasında ‘geniş, bol’ karşılığında kullanılan sözcük. Fransızca large (larj: ‘enli, geniş, bol’) sözcüğünden gelmektedir. Latince largus (=bol, geniş) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bkz. Largo.