Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Larva

24 Nisan 2023

     Kurtçuk, böceklerin yumurtadan çıktıktan sonraki ergin olmayan dönem. İngilizce larva (=tırtıl, kurtçuk) sözcüğünden. Aynı karşılıkta Fransızcada larve şekliyle biliniyor. Yeni Latince larva (=kurtçuk, tırtıl) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince larva (=hayalet, hortlak, bostan korkuluğu, gulyabani) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu sözcük Latincede larua şekliyle de ifade edilmiştir. Latince Lar (=koruyucu Tanrı) adıyla bağlantılıdır. Latince larvae şekli genellikle çoğul biçimi olarak algılanmıştır. Almanca Larve, Hollandaca ve Norveççe larve, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce larva, Romence larvă, İsveççe larv.