Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Laşe

1 Ocak 2023

     Leş. Kürtçe laş (=vücut, gövde) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı dilde laşgırani (=hantallık) laşgıran (=hantal) sözleri kullanılıyor. Aynı kökten Farsça laşe (=ceset) sözcüğü biliniyor. Urduca laş, Arapça laşe, Ermenice, Romence, Bulgarca, Makedonca ve Arnavutça leş, Sırpça leš, Yunanca lési.