Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Latife

5 Mart 2023

     Güzel ve nükteli söz, şaka. Arapça laṭіf (=güzel, hoş, yumuşak, nazik) sözüyle bağlantılı olan laṭіfe (=güzel söz, espri, şaka) kelimesinden gelmektedir. Latife kadın şahıs adlarındandır.