Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Latin

8 Temmuz 2023

     Latince konuşan, Latinceye ilişkin. Latince aynı karşılıktaki Latinus sözüyle bağlantılıdır. Bu söz Latince Latium (=Roma’yı da içine alan geniş ova görünümündeki bölge) adına dayanmaktadır. Söz konusu ova Eski İtalya’da Po ovasının güneyinde yer alıyordu. Latium adı Latince latus (=geniş, engin, enli, vāsi, geniş boyutlu) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Bu sözcüğün lat köküne aidiyet belirten -in eki eklenerek türetilmiştir.