Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lavaş

10 Mayıs 2021

     Yayvan ince ekmek. Farsça levāş (=ince gevrek ekmek) sözü Kürtçede lewaş şekliyle mevcuttur. Aramice lawaş (=hamur) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu söz Akadca lišum (=hamur) sözcüğüne dayanmaktadır.  Ermenicede lavaş diye ifade ediliyor. Ayrıca Türkmence ve Azericeye lavaş, Kazan Tatarcasına lawaş biçimiyle yerleşmiştir.