Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lazut

30 Kasım 2022

     Mısır bitkisine Anadolu’nun bir kısım yörelerinde verilen ad. Doğu Karadeniz bölgesinde yaygın ekilmiş olmasına istinaden Laz-otu ifadesinden dönüştüğü varsayılmaktadır. Karadeniz Bölgesine mısırı Laz denizcilerin getirmiş oldukları öne sürülüyor. Ancak bu görüşten emin değilim.  Kürtçe ve Ermenice lazut ‘mısır’ karşılığındadır. Yerel ağızlarda lağuz, lavuz gibi sözler de kullanılıyor. Lazcada lazudi şekli telaffuz ediliyor.