Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebiderya

14 Haziran 2021

     Deniz dudağı. Mecazen deniz kenarı. Farsça leb (=dudak) ve deryā (=deniz) sözlerinden oluşmaktadır. Farsça leb-i deryā (=deniz dudağı) sözünden aktarılmıştır. Farsça leb-i cū (=ırmak dudağı>ırmak kenarı), leb-i dilber (=dilberdudağı), leb-i handān (=gülen dudak) sözleri kullanılıyor. Bkz. Lebaleb.