Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lebiderya

14 Haziran 2021

     Deniz dudağı. Mecazen deniz kenarı. Farsça leb (=dudak) ve deryā (=deniz) sözlerinden oluşmaktadır. Farsça leb-i deryā (=deniz dudağı) sözünden aktarılmıştır. Farsça leb-i cū (=ırmak dudağı>ırmak kenarı), leb-i dilber (=dilberdudağı), leb-i handān (=gülen dudak) sözleri kullanılıyor. Bkz. Lebaleb.