Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Legal

14 Haziran 2021

     Kanunî, meşru, yasal. Fransızca légal/légale (=yasaya uygun, yasal; yasayla ilgili) sözünden alınmadır. Fransızca légalement (=yasal olarak), légalisation (=yasallaştırma, yasaya uygun kılma; resmî onama), légalité (=yasallık, meşruiyet), légaliste (=yasaya saygılı, meşruiyetçi) ve légaliser (=resmî olarak onamak, yasal kılmak) sözleri kullanılıyor. Bu sözler Latincede ‘yasa, kanun, hukuk, nizam’ karşılığındaki lēx veya lēgis sözcükleriyle bağlantılıdır. Latince legitimus (=yasal) ve legirupa (=yasadışı davranış) sözleri de telaffuz edilmiştir. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Katalanca legal, İtalyanca legale.