Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Legato

29 Nisan 2023

     Notalara dayalı seslerin birbirine bağlanarak çalınması ve ve söylenmesi. İtalyanca legato (=ilişkili, bağlantılı, ilintili) sözcüğünden. Legato İtalyancada ‘elçi, papalık elçisi; miras’ gibi karşılıklar da içermektedir. İtalyanca legare (=bağlamak, birleştirmek; ilişki kurmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten İtalyanca legame (=ilişki; bağ) ve legamento (=bağlanma, bağlantı) sözcükleri de kullanılıyor. Latince ligām (=bağ, şerit, sargı) ve ligāmentum (=bağ, sargı) sözcükleriyle aynı köktendir. Latince legere (=bir araya getirmek, toplamak, devşirmek) yüklemine dayanmaktadır. Hint-Avrupa Dillerindeki leig (=bağlamak) kökünden kaynaklanmaktadır.