Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Leğen

29 Mart 2021

     Çeşitli işlerde kullanılan madeni yayvan kap. Madeni olmayanları sonradan üretilmiştir. Eski Yunanca lekanis (=kâse) sözünden kaynaklanmış olduğu anlaşılıyor. Kürtçe legan aracılığıyla Farsçaya geçerek legen şeklini almıştır. Türkçede leğen şekliyle ifade edilmektedir. Kıpçakça leğen (=çamaşır teknesi) sözü Yunancadan aktarılmıştır. Kıpçakça üzerinden Türkçeye yakın dillere de geçmiştir. Kazakça leğen, Tatarca ve Başkırtça lakan, Kırgızca ilegen, Türkmence leğen, Özbekçe ve Uygurca lägän ve Azericede läyän olarak yer etmiştir. Arnavutça legeni ve Bulgarca leğen şekli de Yunanca kökenlidir. Tacikçe leğen ve Urduca lagın Farsçadan aktarılmış olmalıdır. Kürtçede legan (=leğen) sözünün yanı sıra ‘yayvan bir tür kar ayakkabısı’na ise lekan denilmektedir. Leğen Semitik Dillerden gelen bir söz değildir.