Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lejyon

7 Kasım 2023

     Eski Roma’da askeri birlik; Fransa’da yaygın olarak yabancılardan kurulu kara birliği. Fransızca légion (lejyon: ‘jandarma alayı; yabancı uyruklulardan kurulu Fransız sömürge birliği’) sözcüğünden alıntıdır. Söz konusu askeri birliğin adı yabancı uyruklulardan seçildiği veya devşirildiği için Latince legere (=seçmek, devşirmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklemin köküne fiilden topluluk, durum ve eylem adı türeten -(t)ion son eki eklenmiştir. Bu söz Eski Yunanca légo (=devşirmek, seçmek) yükleminden kaynaklanmıştır. İngilizce, Rusça ve Hollandaca legion, Almanca Legion, İtalyanca legione, İspanyolca legión, Portekizce legião, Yunanca legeónas.