Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Letarji

9 Ocak 2023

     Çok derin ve sürekli patalojik uyku durumu, yaşama fonksiyonlarının ortadan kalkacak ölçüde zayıflaması. Fransızca léthargie (letarji: ‘uyuşukluk, ölgünlük’) sözünden. Fransızca léthargique ‘baygın uykuya ilişkin’ karşılığındadır. Latince lethargia (=uyuşukluk) sözü Eski Yunanca lēthargía (=baygınlık, derin uyuşukluk) sözüne dayanmaktadır. Latince lethargicus (=hastalık düzeyinde uykulu durum) Yunanca lethargikos (=uykulu) ve lethargos (=unutkan) sözcükleriyle bağlantılıdır. Eski Yunanca lḗthē (=unutma) ve argeía (=tembellik) sözcüklerinden türetilmiştir. Eski Yunanca argós (=tembel) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Bu sözcüğe Yunancada sıfat ve failden soyut eylem adı türeten -ia son ekiyle türetilmiştir. İngilizce letharge ‘uyuşuk hasta’dır. İngilizce lethargy, Almanca Lethargie, İtalyanca ve Portekizce letargia, İspanyolca letargo, Romence letargie, İsveççe letargi, Hollandaca lethargie.