Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Levazım

14 Haziran 2021

     Gerekli olan şeyler, araç ve gereçler; söz konusu araç ve gereçlerin sağlandığı yer; orduda malzeme sağlayan bölüm. Arapça levāzim (=lazım olan şeyler) kelimesiyle bağlantılıdır. Arapça levāzim, lāzime’nin çoğuludur. Aynı dilde lāzim veya lāzime ‘gerekli şey’dir. Arapça levāzim’e -āt çoğul eki eklenerek levāzimat (=gerekli şeyler)  sözü türetilmiştir.