Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lime

31 Ocak 2023

     Parça. Farsça lîme (=parça) sözcüğünden. Lime lime doğramak ‘parça parça doğramak’ karşılığında ifade ediliyor. Kürtçe lime (=parça) ve helime (=un ufak; kıvam) sözleri kullanılıyor. Helime sözü Arapçada helime (=peltelenme) şekliyle biliniyor. Bununla birlikte lime sözcüğünün Farsça nim (=yarım, tüm olmayan, parça) sözcüğüne edilgen fiil sıfatı türeten -a/-e son eklenmesiyle türetilen nime sözcüğünden dönüşmüş olmalıdır. Bu bağlamda Farsça nime (=yarım olan, parça, tüm olmayan) sözcüğünden lime biçimine evrilmiştir.