Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Litre

31 Aralık 2023

     Sıvı ölçmede kullanılan ölçü birimi. Aynı karşılıktaki Fransızca litre sözcüğünden. Yunanca litro (=litre) sözcüğüyle bağlantılıdır. Orta Çağ Yunancasında ve Geç Latincede kullanılan litra ve benzeri biçimlerin Orta Çağ Fransızcasında litron şekliyle yer ettiği görülüyor. Eski Sicilya halkının kullandığı bronz ağırlık ölçüsü olan litra sözcüğüyle ilişkilidir. Antik Çağda Sirakuza kentinde çıkarılan gümüş paraya da litra denilmiştir. İngilizce litre, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce litro, Almanca Liter,  Rusça litr, Kürtçe litır, Ermenice litra; Romence litru, İsveççe ve Norveççe liter.