Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Liva

15 Haziran 2024

     Sancak, bayrak, alem; Osmanlı ordusunda bugünkü tugay düzeyindeki askeri birlik; mülki idarede kaza ile vilayet arasında kalan yönetsel statü. Arapça livā’ (=askeri birlik) sözcüğünden. Bu sözcük Arap toplumunda VII. yüzyılda askeri birlik karşılığında bilinmiştir. Arapça livā’, İslam öncesi Araplarından kalma bir kelimedir. Osmanlı toplumunda liva eyalet veya vilayetten bir kademe aşağı ve kazadan bir kademe yukarı bulunmuştur. XIX. yüzyılın sonlarında liva yerine sancak ve mutasarrıflık statüleri ifade edilmişken, cumhuriyet döneminde bu statüler kaldırılarak vilayet adı kullanılmıştır.