Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodos

15 Haziran 2020

     Güneybatıdan veya güneyden esen, sıcak ya da ılık, genellikle kuru ve kimi kez yağmur getiren bir yel çeşidi. Yağmur getirici özelliğinden dolayı Türkçede “lodosun gözü yaşlıdır” deniliyor. “Lodosta balığa çıkılmaz” ve “pencereler lodosa bakıyor” sözleri de yaygındır. Eski Yunanca nótos (=güney rüzgârı, yağmur getiren yel; güney) sözünden kaynaklanmaktadır. Bu söz, Eski Yunanca notizo (=ıslatmak), notia (=ıslaklık), notéo (=ıslak olmak) ve noterós (=ıslak) sözleriyle bağlantılıdır. Aynı söz, Latinceye de geçerek, bu dilde notus (=güney rüzgârı) şeklinde telaffuz edilmiş. Yunanca nótos (=güney rüzgârı) sözü Anadolu Rumlarınca da kullanılmıştır. Türkçeye de geçerek lodos şeklinde telaffuz edilmiştir. Türkçede olduğu şekliyle Bulgarcada da lodos olarak ifade edilmektedir. Halk arasında ‘lodos’a kaba yel de denilmektedir.