Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Logaritma

6 Nisan 2021

     Bir üssel eşitlikte taban ve sonuç belirliyken üssün bulunması yolu. Logaritmanın ve cebirin babası İS.III. yüzyılın başında İskenderi’yede doğan Yunan bilim adamı Diophantus’dur.  Logaritma kelimesi Eski Yunanca lógos (=oran) ve arithmós (=sayı) sözlerine istinat eden logarithmós (=oransal sayı) sözünden gelmektedir. Eski Yunanca logos ‘söz, örnek; delil, kanıt’ karşılığının yanı sıra matematik alanında ‘oran’ diye de bilinmiştir. Eski Yunanca logizomai (=saymak, hesaplamak) sözü de biliniyordu. Logaritma sözünün Zerdüşti bir aileden gelen Abbasiler dönemi bilim adamı Harezmî’nin adından kaynaklanmış olduğuna dair öne sürümler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktarılan bilgilere göre, Harezmî’nin 825 yılında yazdığı “Kitâbü’l­­-Ḥisâb’il Hindî” adlı eseri Batıda LatinceAlgoritmi de numero indorum” adıyla yayımlanmıştır. İddia sahipleri algoritmi sözüyle Harezmi adı arasında bir münasebet tesis etmeye gayret etmişlerdir.

     Almanca Logarithmus, İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca logaritmo, İngilizce logarithm, , Latince logarithmus, Katalanca logaritme, Fransızca logarithme, Flemenkçe logaritme şekliyle ifade ediliyor.