Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

lohusa

31 Mart 2021

     Yeni doğum yapmış kadın. Halk arasında loğusa şekliyle de telaffuz ediliyor. Eski Yunanca loḥeia (=çocuk doğurma; [kuşlar için] yumurtlama), loḥeio (=doğurmak, bir çocuk dünyaya getirmek, doğmak) ve lóḥos (=doğma, doğurma) sözleriyle bağlantılıdır. Yeni Yunancada leḥóna veya leḥusa şekliyle ifade edilmektedir. Arnavutça lehonä, ılahusë, Sırpça lòhusa, Bulgarca leḥúsa şekilleri Yunanca leḥusa’dan alınmıştır.

     Kırmızı ve baklava dilimli şekere lohusa şekeri, doğum ziyaretine gelenlere ikram edilen şerbete lohusa şetbeti ve doğum yapmış kadın için bir süreliğine hazırlanmış yatağa lohusa yatağı denilmektedir. İkiçeneklilerden bir bitki lohusa çiçeği adıyla biliniyor.